ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
การสั่งซื้อปฏิทิน และสมุดบันทึก ประจำปี 2567 /  2024
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ


รหัสหน่วย(5 หลัก):
รหัสตัวแทนผู้บริหารหน่วย(6 หลัก):
รหัสผ่าน (PASSWORD)

** ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการติดต่อเพื่อทำการสั่งซื้อ
ปฏิทินและสมุดบันทึก AIA ประจำปี 2567/2024 กับบริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด


**** การสั่งซื้อของตัวแทนทุกท่าน จะเป็นการหักผ่านบัญชีเท่านั้น โดยทางบริษัท เอไอเอ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการ และทำการหักบัญชีตัวแทน

 


Dowload โบรชัวร์